Sao chổi

enter code here` About NewestProject Archive Contact Truyện Trần Hoài Thư Truyện này được trích từ phần hai của truyện ngắn Sao Chổi đăng 2 kỳ trên tạp chí Nghiên Cứu Văn Học số 8-9 năm 1969 (linh mục Thanh Lảng chủ nhiệm).  Truyện lấy bối cảnh và chất liệu từ một cuộc đóng quân… Read More Sao chổi

Diều hâu bỏ núi

Truyện Trần Hoài Thư Tiếng nổ cạch cạch dội vào vách đá vọng lại như những tiếng báo động dây chuyền. Máy đã bắt được liên lạc với các đứa con bên kia phần đất chết. Giọng nói của người đại đội trưởng địa phương quân nghẹn ngào:”Các đứa con tôi chỉ chờ ngày này.… Read More Diều hâu bỏ núi

Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

I will be in Kontum in March.  What would be the best way to find any survivors of my Highland Scout Companies??? .title-box h1 { margin: 0; font-size: 3rem; font-weight: bold; color: #484848; } Tôi sẽ ở Kontum vào tháng ba. Có cách gì tốt nhất để  tìm  những người còn sống sót của các… Read More Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

Màu khăn quàng cổ của một đơn vị cũ (viết lại)

Trong bài viết đăng trên nguyệt san KBC , nhan đề: Tiểu Đoàn 35 BĐQ Chiến thắng tại mặt trận Chợ Lớn Trong Đợt 2 Mậu Thân 1968 của Văn Lang tác giả nói về viên tiểu đoàn trưởng Hồ văn Hòa như sau: “đó là con mãnh hổ đầu đàn của TĐ35 BĐQ, người… Read More Màu khăn quàng cổ của một đơn vị cũ (viết lại)