Viết lúc 4 AM – Cho những người bạn thám kích của chúng tôi

Charles Schwiderski, Trần Hoài Thư Có lẽ đây là lần đầu qua văn chương Miền Nam thời chiến, hai nhà thơ Mỹ Việt gặp nhau ở cùng chung một màu áo binh chủng. Một người nguyên là cố vấn đại đội, và một người nguyên là một trung đội trưởng. Họ không hẹn mà gặp,… Read More Viết lúc 4 AM – Cho những người bạn thám kích của chúng tôi

Charles Schwiderski: Chi Bo Ru (Hồi ký chiến trường)

 Hà Kỳ Lam chuyển ngữ Lời người dịch: Trong chiến tranh Việt Nam trước đây, thế giới đã từng nghe danh những chiến trường như Khe Sanh, Plei Me, Ðức Cơ, Ðồng Xoài, Bình Giã v.v. Nhưng có những trận đánh không tên và mức độ khốc liệt ít ai biết đến. Chi Ro Bu… Read More Charles Schwiderski: Chi Bo Ru (Hồi ký chiến trường)