Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

I will be in Kontum in March.  What would be the best way to find any survivors of my Highland Scout Companies???
.title-box h1 {
margin: 0;
font-size: 3rem;
font-weight: bold;
color: #484848;
}
Tôi sẽ ở Kontum vào tháng ba. Có cách gì tốt nhất để  tìm  những người còn sống sót của các đại  đội thám kích của tôi?

Trên đây Email    của  một người cựu cố vấn của  những đại đội thám kích ở cao nguyên tôi mới vừa  nhận được

Không phải  là câu hỏi của một người cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về VN tìm người mất tích. Cũng không phải là câu hõi dành cho một người khách ngoại quốc lạ lẩm cần người hướng dẩn.

Đó là câu hỏi về lại mái nhà xưa. Mái nhà mà  ông ta đã có  những tháng ngày trú ngụ.

Tội nghiệp cho ông. Tôi phải giải thích làm sao về một đội quân bị tan hàng, tan rả. Tôi phải giải thích làm sao, một đại đội, mấy mươi người, mỗi sáng điểm danh, càng ngày thấy càng thưa thớt. Và những dấu giày kia, đã phai mờ cùng cát bụi của lịch sử và thời gian. Tôi phải giải thích làm sao, những Y Dao, Y Suk,  Nay Lat, Y Brem, Nay Bro, Luơng văn Tướng, ông Tám, ông Kho, Tròn, Tài, Bình Lò Heo… Những bóng mờ đã ẩn hiện, buồn bả trên sườn đồi. Có những con ngựa gầy xỏa bờm, có những con diều hâu gọi bầy thảm thiết. Cắn nhà ấy, đâu còn nữa mà về. Sân đất ấy đâu còn thấy hàng quân nữa mà về. Tôi phải giải thích làm sao khi tôi đang cất lên lời thống thiết gọi bầy:

Xin tạ từ anh, người bạn thám kích sư đoàn 22
Anh, người đồng đội của tôi, mấy mươi năm về trước

Chiếc chiếu rượu bây giờ thành chiếu trống
Những người xưa giờ đã bỏ đi đâu
Còn lại mình tôi, cách nửa địa cầu
Con ngựa lạc đàn ngậm ngùi đất khách…

Vâng, chúng ta không có một cái gì ở đấy. Mất mát. Tang thương. Những phận người thất trận. Những dòn thù. Nhưng chúng ta có một kho tàng quí giá ở đó. Đó là niềm kiêu hãnh là ở trong cõi chết để kẻ khác được sống.Là tình đồng đội. Là những hòn đá tảng quá nặng, trên những đôi chân và thân thể gầy guộc của người lính khổ miền Nam. Để mãi mãi tôi ngẩng đầu. Dù là tù tôi. Dù là mang danh là  “ngụy tặc”. Dù bị gán là “thám báo mổ tim mổ gan hãm hiếp, uống máu người”. Dù  mang danh là kẻ tị nạn này. Ngẩng đầu. Ngẩng đầu. Ngẩng đầu. Ngẩng đầu dù bò dù lết, dù bị hanh hạ tả tơi…

Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại VN.

Về để tìm những thứ mà trên cõi trần này, trên đất Mỹ giàu sang thịnh vượng này, lồng lộng gió tự do, bát ngát mênh mông tình người và tình đo la này, chắc chắn không có.
Nhớ lúc buồn bày cuộc nhậu dưới trăng
Thầy trò chuyền nhau nắp rượu bi đông
Màu rượu, màu trăng
long lanh cả sao trời chinh chiến….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: