Vài bài thơ của thời lính thú tìm lại được

Dã Nhân Uống-rượu-với-duyên ở Thạnh-phú-đông Buổi sáng buồn tình ta uống rượu Hình như có nắng ở trên cao Bạn bè ngồi ghế chưa đông đủ Không lẽ mời em thế chỗ sao ? Làm cạn cốc này đi thằng bạn Để lâu rượu nhạt uống không ngon Ba năm trôi nổi miền quan ải... Continue Reading →

Thơ Giáng Sinh miền Nam thời chiến

- Nguyễn văn Ngọc * Lê văn Trung * Nguyễn Đăng Cử * Trần Lê Nguyễn * Trần Văn Sơn  * Lê Thụy Nguyên * Khê Kinh Kha * Hồ Minh Dũng * Huy Tưởng *Nguyễn Đức Lệ Giang * Phạm Cao Hoàng Nguyễn văn Ngọc Viết trên đường chuyển quân Tháng chạp về Tây... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑