Vượt sông

Credit: AP Vượt sông Không đò thuyền qua sông Lệnh ban: quân phải lội Những thằng lính cởi trần poncho: bè dã chiến Mặt trời nằm chênh chếch Nắng dát vàng một giòng Giữa trường giang mênh mông Người và phao hì hụp Bên kia bờ  bí mật Hàng tre cúi xuống nhìn Hỡi tên... Continue Reading →

Những bài thơ thời chiến (1)

Trần Hoài Thư Nhớ  về  những thám kích diều hâu 405 Em bảo tôi hãy quên những hồn ma cũ Tôi bảo em rồi tôi sống với ai? Tôi sống với ai giữa chập chùng xứ Mỹ Cảnh lạ, người dưng tuyết đổ miệt mài…? Bạn thấy tôi viết nhiều về lính. Không phải vì tôi... Continue Reading →

Coi chừng bị lừa mị !

Thế hệ hôm nay là thế hệ may mắn. Ít ra, internet cũng giúp thế hệ này tiếp xúc với ánh sáng hơn là bóng tối. Nhưng còn văn chương thì sao? Làm sao phân biệt được ánh sáng và bóng tối ? Bạn có bao giờ đi thám báo để biết được sự thật... Continue Reading →

Võ Minh: ANH VÀ TÔI

Lời giới thiệu: Võ Minh là nhà văn bộ đội miền Bắc. Tác phẩm "Có Một thời như thế" được tái bản nhiều lần, Xin được cám ơn tác giả với bài thơ mới nhất gởi tặng chúng tôi Anh và tôi đã một thời là lính Chiến tuyến phân chia ta chĩa súng sang... Continue Reading →

Phan Nhật Nam: Hai Người Lính… Sau Một Lần

  Sau 30 tháng 4 năm 1975, trong các tài liệu "học tập" phổ biến khắp cùng miền Nam, người cộng sản Hà Nội thưng dùng đến những cụm từ "chế độ Mỹ-Diệm... Thiệu-Kỳ..", khi nói đến chính phủ VNCH với những hình ảnh, tính chất như..."Lê máy chém khắp nơi...  Tàn bạo đến nỗi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑